Renoveringsarbeten i Ludvika

Det är många som ger sig på att renovera hemma. Handlar det om att till exempel måla om eller sätta upp nya tapeter fixar de flesta det. Det är vad som kallas en ytskiktsrenovering. Men när det handlar om en totalrenovering där golv rivs upp, väggar tas ner eller sätts upp och liknande bör en professionell hantverkare anlitas. En lekman har inte alltid koll på vad som är bärande element eller har behörighet och kunskap för tekniska installationer. En del av jobbet kanske du kan göra själv men vi hjälper dig gärna med renoveringen och verkar i hela Ludvika med omnejd. Vi hjälper dig också med planering av dina renoveringsarbeten.

Yt- eller totalrenovering med våra byggare i Ludvika

En totalrenovering är en mycket omfattande process som kan ta lång tid i anspråk beroende på bland annat husets tidigare skick. Även badrum och kök brukar vanligtvis renoveras vilket kräver planering för att livet ska kunna flyta på så normalt som vanligt. Om du vill göra en ytskiktsrenovering berörs endast de synliga ytorna. Beställ en kostnadsfri offert av oss via formuläret på hemsidan för att få kostnadsförslag och samtidigt få information om vad vi kan hjälpa dig med. Att göra ett omfattande ingrepp i din bostad kräver att du anlitar duktiga och erfarna hantverkare som lämnar garanti på sitt jobb samt gör skriftliga överenskommelser.


Om du äger en äldre fastighet som ska bevaras men kräver renovering brukar det kallas för restaurering bland fackmän. Då återställs huset till dess ursprungliga skick. Att känna till olika termer kan vara värdefullt när du är i kontakt med olika yrkeskategorier som arkitekter och snickare. Många gamla hus är byggda i trä med så kallad snickarglädje under taknockarna och runt fönstren. Då får vi som snickare i Ludvika även arbeta mer konstnärligt med detaljer. Vi ger gärna råd om byggstilar som var vanliga i trakten vid tiden då ditt hus byggdes om du inte har någon bild eller bara vill ha förslag.

Pris och ROT-avdrag på renoveringsarbeten

För många är priset en avgörande faktor för hur stor renoveringen faktiskt kan bli. Dock är det svårt att svara exakt på det innan du har inkommit med dina önskemål till oss och vi har gjort ett prisförslag utifrån husets förutsättningar. Om du ska renovera badrum och kök ökar givetvis kostnaderna. Du beställer enkelt en offert via vår hemsida. Vi uppmanar också att du i samband med offertförfrågan hör av dig till kommunen och frågar om eventuellt behov av bygglovsansökan. Det kan i vissa fall behövas vid renovering beroende på omfattning och om huset ändrar karaktär. En del områden har också bestämmelser gällande exempelvis fasadfärg.

ROT-avdraget bidrar bland annat till att minska dina kostnader vid exempelvis en renovering av ditt hus

  • Du får då lov att göra avdrag på arbetskostnaderna på upp till 30 procent
  • Däremot ingår inte material och resekostnader i ROT-avdraget
  • Du meddelar oss om du vill utnyttja ROT-avdraget och vi sköter kontakterna med Skatteverket
  • Det är vi som hantverkare som skickar in ansökan för beviljat ROT-avdrag, det är alltså ingenting du gör själv
  • Avdraget som du sedan kan göra uppgår som högst till 50 000 kronor per person och år

Alltid kostnadsfri platsbesök & offert i Ludvika

TC Byggtjänsts snickare i Ludvika har lång erfarenhet av branschen och kunskapen som krävs för såväl stora som små projekt. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så tar vi fram en skräddarsydd lösning efter dina behov och önskemål.