Fasadrenovering i Ludvika - Fullständig guide

Renovering av fasaden kan behöva göras efter ett antal år, vilken renovering du behöver göra beror på vilken typ av fasad du har. Det kommer att krävas oavsett material på din fasad, det kan vara allt från betong och sten till tegel och trä. Upptäcker du skador på husets fasad bör du ombesörja en fasadrenovering så snart som möjligt då det annars kan uppstå röta i väggarnas isolering. Vi hjälper dig som bor i Ludvika med omnejd att renovera din fastighets fasad och känner väl till arbetsprocessen. Kontakta oss via formuläret här på sidan och få en offert från oss.

Kontroller och bygglov

Den första delen av arbetet gör du faktiskt helt själv och regelbundet, nämligen att kontrollera att din fasad är intakt och inte har skador. Det kan inte bara innebära risk för att fukt tar sig in i huset utan även att skadade delar lossnar och faller ner på folk och djur. En fasadrenovering kan göras på en avgränsad del eller som en ytvändig totalrenovering. I praktiken innebär det att ytskiktet tas bort för att sedan kunna ersättas med en ny beklädnad. Tidsaspekten beror dels på hur stor yta av huset som ska renoveras samt hur skicket är på husets nuvarande beklädnad är.

Bra att kolla upp inför din fasadrenovering

 • Ska du byta materialet på ytskiktet kan du i vissa fall behöva ansöka om bygglov
 • Det samma gäller om du önskar måla om i en annan färg än förut.
 • Hör med Ludvika kommun om vad som gäller i ditt fall och ditt område
 • Vi brukar rekommendera att kontakta kommunen samtidigt som du begär en offert av oss
 • Ska du ansöka om lån och inte gjort det, bör du även göra det vid samma tidpunkt 
 • Så snart det administrativa är klart med bygglov, budget, avtal skrivet med slutdatum med mer och du har godkänt offerten kan det praktiska arbetet påbörjas.

Etablering och arbetet fortskrider

Det första steget för oss som hantverkare i och omkring Ludvika är en så kallad etablering. Det betyder helt enkelt att vi förbereder för att arbetsprocessen kan komma igång genom exempelvis inhägna ett område och montera upp eventuella ställningar. Sedan börjar rivningen av den befintliga fasaden innan själva återbyggnaden sker. Du som bor i huset bör tänka på att hålla dörrar och fönster stängda så att inte damm kommer in i bostaden. Många väljer att tilläggsisolera när de gör en ytvändig totalrenovering samt att byta dörrar och fönster. Om du har det i åtanke måste det planeras och budgeteras för redan från början.

När arbetet är klart är det dags för en fasadbesiktning

 • Ställningarna är ofta kvar till dess att besiktningsmannen har godkänt resultatet 
 • Det kan vara en god idé att boka in en besiktningsman redan när vi har skrivit avtal då besiktningsmän under vissa perioder kan ha mycket att göra
 • Vid besiktningen säkerställs att planeringen har uppfyllts och eventuella anmärkningar ska åtgärdas inom en viss period
 • Därefter kontrolleras arbetet åter innan fasaden blir godkänd 
 • Vi lämnar självklart en garanti på vårt jobb och har en ständig dialog med dig under arbetets gång 

Vi ser fram emot att få behandla din offert för fasadrenovering i Ludvika. Kontakta oss via formuläret här på hemsidan så erbjuder vi kostnadsfri offert och platsbesök.

Alltid kostnadsfri platsbesök & offert i Ludvika

TC Byggtjänsts snickare i Ludvika har lång erfarenhet av branschen och kunskapen som krävs för såväl stora som små projekt. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så tar vi fram en skräddarsydd lösning efter dina behov och önskemål.